While COVID-19 is a concern, join us for a Virtual CodeDay at virtual.codeday.org

CodeDay. 24 giờ vui chơi.

Tại CodeDay, các sinh viên lập trình và các nghệ sĩ tập trung lại với nhau, phát triển các ứng dụng & trò chơi hấp dẫn, và tha hồ vui chơi. Bạn có thể tham dự bất kể bạn là người mới hoàn toàn hoặc đã có nhiều kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm: Washington, hoặc nhấn vào thành phố của bạn ở bản đồ phía trên.
 

Vui chơi, kết bạn, phát triển một thứ gì đó tuyệt vời.

CodeDay là sự kiện toàn quốc nơi các sinh viên lập trình, nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, và tất cả mọi người khác có phải tập hợp lại với nhau và phát triển các ứng dụng & trò chơi trong 24 giờ. Sinh viên với mọi trình độ kỹ năng đều được hoan nghênh — chúng tôi có các hội thảo và những người cố vấn dày dặn kinh nghiệm có thể trợ giúp nếu bạn là người mới.

Vào lúc bắt đầu CodeDay, mọi người có ý tưởng xuất hiện và đưa ra cho nhóm. Nếu bạn có một mình, hoặc chỉ đơn giản là không có ý tưởng, đây là lúc để bạn tìm nhóm cho mình.

CodeDay được hỗ trợ trên toàn quốc bởi các nhà tại trợ này:

Additional support from: